Hanneke Soeting Projecten:
tijdelijke inzet voor
procesbeschrijving, projectmanagement, beleidsondersteuningvisie  
Hanneke Soeting  
projecten  
contact  


diensten

Procesbeschrijving
Het op een gestructureerde wijze vastleggen van bedrijfsprocessen.
Procesbeschrijving wordt ingezet voor:
► het ontwerpen of vaststellen van uw protocollen
► het verbeteren van de logistieke processen in uw organisatie
► kwaliteitstrajecten
► de organisatie en planning van werkzaamheden

Mogelijk spelen de volgende vragen voor uw organisatie:
► Hoe kunnen we zo optimaal mogelijk gebruikmaken van onze behandelcapaciteit?
► Hoe kan de doorloop van intake naar behandeling vergroot worden?
► Hoe kunnen de wachtlijsten weggewerkt worden?
► Hoe kan het aantal behandelingen verhoogd worden zonder af te doen aan de kwaliteit?
Stuk voor stuk vragen waarbij het zinvol is eerst de huidige processen te beschrijven, daarmee inzicht te verkrijgen en ze vervolgens aan te passen.

Projectmanagement
Projectmatig werken wordt ingezet voor bijvoorbeeld:
► productontwikkeling
► vernieuwing van de bestaande werkwijze
► certificering
Wanneer kennis en ervaring op het gebied van projectmanagement ontbreekt, is het zinvol om gebruik te maken van een externe projectmanager. Door op een zeer gestructureerde manier aan een project te werken bespaart u kostbare tijd.

Beleidsondersteuning
Wanneer u een aantal veranderingen wilt doorvoeren in uw organisatie is het prettig eerst eens met een frisse blik tegen het beleid aan te (laten) kijken.
Externe beleidsondersteuning is zinvol voor o.a:
► het inrichten van kwaliteitsprocessen
► het schrijven van een handboek
► de verbetering van de efficiency van uw organisatie

Ondersteuning bij het invoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen
Het doorvoeren van veranderingen in bedrijfsprocessen vraagt de inzet van alle medewerkers. Wanneer u volgens vaste protocollen wilt gaan werken zal iedereen zich de nieuwe werkwijze eigen moeten maken. Externe ondersteuning kan hulp bieden bij:
► de projectmatige aanpak van het invoeren van veranderde procedures
► het coachen van medewerkers bij protocollair werken
► de evaluatie en bijstelling van de nieuwe werkwijze

Hanneke Soeting Projecten          info@soetingprojecten.nl          home