Hanneke Soeting Projecten:


...een kijkje in de keukenvisie  
diensten  
Hanneke Soeting  
contact  


projecten

Afgeronde en nog lopende projecten


Voor Atlant Zorggroep; een zorgorganisatie met verpleeghuizen en woonzorgcentra:
     -  Ondersteuning bij het implementeren van een nieuwe manier van Incident Melden.
Kijk op:   

Sinds april 2014 werkt Hanneke Soeting Projecten samen met H2R.nu; een eigenzinnig adviesbureau met een meervoudige kijk.
Voor meer informatie over de projecten die vanuit H2R.nu zijn of worden uitgevoerd:
Kijk op:   

Voor het Netwerk Acute Zorg Brabant; de organisatie die voor de regio Brabant een regiefunctie heeft voor de regionale acute zorg en samen met ketenpartners en professionals werkt aan verbetering van opvang en behandeling van de patiŽnt met een acute zorgvraag:
Voeren van het projectsecretariaat van de visitatiecommissie die de visitaties uitvoert met betrekking tot het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.
Kijk op:   

Bij Severinus; een zorgorganisatie voor mensen van jong tot oud met een matige tot zeer ernstige verstandelijke beperking en hun naasten:
Ondersteuning bij het beschrijven van de primaire processen als voorbereiding op de aanschaf van een elektronisch cliŽnten dossier.
Kijk op:   

Voor het Traumazorg Netwerk Midden Nederland van het UMC Utrecht; de organisatie die voor de regio Midden Nederland de stimuleringsgelden voor opleiden, trainen en oefenen (OTO) ter voorbereiding op rampen en crises toekent:
Voeren van het projectsecretariaat van de visitatiecommissie die de visitaties uitvoert met betrekking tot het kwaliteitskader Crisisbeheersing en OTO.
Kijk op:   

Bij A Beautiful Story; een webshop waar prachtige handgemaakte fair trade sieraden worden verkocht:
Ondersteuning bij het maken van flowcharts voor het vastleggen van de bedrijfsprocessen.
Kijk op:   

Voor Stichting Fokus; een landelijke stichting die mensen met een ernstige lichamelijke handicap de mogelijkheden biedt om onafhankelijk en zelfstandig te leven:
     -  Ondersteuning bij de selectie en implementatie van een Leer Management Systeem (LMS).
     -  Ondersteuning bij de implementatie van een veiligheidsmanagementsysteem.
     -  Projectleiding van het project automatisering van de registratie van de ADL-dienstverlening.
     -  Ondersteuning van de Werkgroep Ongewenst Gedrag bij het ontwikkelen en implementeren van nieuw beleid.
     -  Begeleiding van de vervanging van het alarm-intercomsysteem van een aantal Fokusprojecten.
     -  Ondersteuning bij de samenvoeging van twee afdelingen en het inrichten van een nieuw afdelingsarchief.
Kijk op:   

Bij IrisZorg; een organisatie voor verslavingszorg en maatschappelijke opvang:
     -  Het uitvoeren van een werkveldtoetsing tijdens het opstellen van productbeschrijvingen.
     -  Ondersteuning bij het opstellen van een meldcode voor huiselijk geweld.
     -  Ondersteuning bij de ontwikkeling van leer/werkactiviteiten voor jongeren.
     -  Ondersteuning bij het opstellen van een masterplan voor de invoering van een
nieuwe benaderingswijze voor de behandeling van verslaafde cliŽnten.
Kijk op:   

Bij Mekander; een 'bestemmingsbureau' dat mensen en organisaties helpt daar te komen waar ze graag willen zijn:
Ondersteuning bij het efficienter inrichten van de bedrijfsprocessen.


Kijk op:   

Voor ZonMw; de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie:

     -  Ondersteuning bij het opstellen van het advies vervolgstappen Nederlands Triage Systeem.
     -  Ondersteuning bij de eindevaluatie van het programma Rampenopvang
Ziekenhuizen.
Download het rapport:   
     -  Ondersteuning bij de tussentijdse evaluatie van het programma PatiŽntveiligheid.
Download het rapport:   
Kijk op:   

Voor CQ procesmanagement; een training- en adviesbureau op het gebied van procesmanagement:
Ondersteuning bij een HKZ-certificeringstraject bij een grote GGZ-instelling.
Kijk op:   

Voor Anny van Huet b.v.; een bureau dat zich toelegt op het geven van begeleiding en trainingen:
     -  Ondersteuning bij de inrichting van de website.
     -  Beheer van diverse documenten aangaande het training- en begeleidingsaanbod.
Kijk op:   

Bij Rijkswaterstaat:
Ondersteuning bij de invoering van een nieuwe publieksvriendelijke werkwijze in de verkeerscentrale Midden Nederland, in samenwerking met Anny van Huet b.v.

Kijk op:   


Bij Symphony Gezondheidscentra; een vernieuwend initiatief voor eerstelijnsgezondheidszorg:
CoŲrdinatie van het opstarten van de eerste vestiging.

Kijk op:   

Bij dokterdokter.nl; een internetbedrijf in de medische sector:
ProjectcoŲrdinatie van de implementatie van e-mailconsult voor huisartsen die deze dienst aanbieden aan de eigen patiŽnten.
Kijk op:   

Bij Symphony Gezondheidsdiensten; een organisatie met veel expertise op het vlak van werk en gezondheid:
Advisering met betrekking tot de vormgeving van de logistieke processen en de protocollen.
Kijk op:   
Hanneke Soeting Projecten          info@soetingprojecten.nl          home